Kontakt

Porree-Bar Dortmund-Neuasseln

Holzwickeder-Straße 70
44309 Dortmund-Neuasseln

Tel: 0231-2008447